Domovská stránka » Partneri

Partneri

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavný príjemca: OZ FutuReg, Šamorín (SK)
Kontakt: www.futureg.sk

Hlavnou misiou FutuReg  je od roku 2015 propagovať rozvoj kultúrnych hodnôt na Žitnom ostrove, podporovať zvýšenie povedomia o právach detí,  presadzovať rozvoj zdravého a šťastného detstva,  ako aj občianskej spoločnosti a regiónu ako celku pomocou vedy, výskumu a neformálneho vzdelávania. Hlavným projektom OZ je www.minoritykids.sk

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Hlavný príjemca: Hintalovon Gyemekjogi Alapítvány, Budapest (HU)
Kontakt: www.hintalovon.sk

Od roku 2015 pracuje Nadácia Hintalovon na zvyšovaní povedomia o právach detí. Chce dosiahnuť, aby komunita dospelých brala do úvahy záujmy a perspektívy detí vo všetkých oblastiach života. Jej cieľom je, aby sa Maďarsko stalo lepším miestom pre deti a aby bolo dobré byť tu dieťaťom. Chcú dosiahnuť aby sa deti, školy, športové združenia, nemocnice, učitelia, osoby s rozhodovacími právomocami, politici, spoločnosť ako celok venovali deťom. Veľmi dôležité je dobré detstvo – a na každom deiťati záleží.

Synergic

Odborný partner: OZ Synergic, Bratislava (SK)
Kontakt: www.synergic.sk

Hlavnou misiou Synergic je IT vzdelávania. Synergic je organizácia, ktorá už mnoho rokov presazuje zavádzanie kritického myslenia, vzdelávania v oblasti IT a online bezpečnostných modelov na stredných školách.. Je zakladateľom portálu pre maďarské školy magyariskola.sk, a účastník projektu www.karantema.sk.

Obec Trstice

Odborný partner: Obec Trstice (SK)
Kontakt: www.trstice.sk

Obec poskytla pilotnú školu pre projekt.Obec je aktívna v oblasti kultúry, jej škola s vyše 100 študentmi sa doteraz podieľala na výskume FutuReg. Partner už spolupracoval s FutuReg počas besedy s projektom, kde boli prítomní učitelia vzdelávacích inštitúcií. Obec dáva do projektu pilotnú školu, kde dobré príklady z Bratislavy a Budapešti je možné aplikovať vývojom právnych nástrojov a riešenie online vzdelávania. Úlohou partnera projektu je zapojiť miestnu školu, obecné kapacity, vzdelávacie miesta a študentov.