Domovská stránka » Časté otázky

Časté otázky

Čo je online šikanovanie?

Online bullying alebo šikanovanie sa uskutočňuje vo virtuálnom svete, cez počítače, chytré mobily, hracie konzoly alebo tablety, najčastejšie na platforme sociálnych sietí. Môže znamenať posielanie urážajúcich a výhražných textových správ, mailov, alebo takéto blogovanie, zdieľanie trápnych fotiek alebo súkromných obsahov na webe alebo na sociálnej sieti, vyčlenenie niekoho zo spoločnej konverzácie, takzvané ukradnutie osobnosti – vytvorenie nepravdivého profilu s cieľom zosmiešnenia , alebo poníženia druhého. Aj online bullying môže mať vážne následky, keďže nie je ohraničený časom online vzdelávania, je nadmieru verejný, a páchateľ nemôže dopredu vidieť dôsledky,  ako to bude znášať obeť jeho činností.

Prečítajte si našu príručku FAQ na tému online šikana

Ako viem rozoznať, že moje dieťa je obeťou šikanovania?

Známky zneužitia:

Psychologické: únava, depresia, nervozita, fóbie, poruchy spánku, zmena stravovacích návykov

Fyzické príznaky a choroby: bolesti hlavy a brucha

Súvisiace so správaním:

  • Dieťa sa bojí o telefón, laptop či tablet, trávi s nimi viac času než obvykle
  • Stane sa nesmelým
  • Doma sa správa agresívne

V súvislosti so školou:

  • Zhoršenie školských výsledkov
  • Dieťa sa nechce rozprávať o svoj deň, bráni sa, keď sa ho pýtajú
  • Záškoláctvo, dieťa hľadá zámienky, alebo tvrdí, že sa necíti dobre
  • Dieťa menej hovorí o svojich priateľoch, stretáva sa s nimi menej, než obvykle

Takéto správanie môže mať aj iné dôvody, nevyvodzujte záver predčasne!

Čo môže robiť rodič, aby jeho dieťa vedelo rozprávať otvorene o šikanovaní?

Dieťa potrebuje veľa smelosti k tomu, aby sa priznalo, že ho šikanovali. Veľa takýchto detí sa nerozpráva so svojimi rodičmi o tom preto, lebo sa boja, že rodičia ich pokarhajú, alebo preháňajú situáciu, a tak udalosti pre nich sa ešte zhoršia. Keď vaše dieťa povie vám, že prežil takúto situáciu, v prvom rade musíte zostať kľudný. Dieťa potrebuje vašu podporu a pomoc, aby sa vedel dostať von z tejto situácie; neobviňujte a nepokarhajte ho!  

Rozprávajte kľudne a povzbuďte ho! Poďakujte mu, že rozprával o svojich pocitoch, a uistite ho, že veci sa obrátia k lepšiemu, a že vy tam budete stále pre neho, a môže naďalej otvorene rozprávať o svojich problémoch. Uistite dieťa o tom, že on nie je vinným za to, že ho šikanovali. Otvorený a dôveryhodný vzťah pomôže vašim dieťaťom, aby cítil v sebe dostatok sily a sebadôvery k tomu, aby sa s vami podelil o svoje obavy. Opýtajte sa svoje dieťa, že podľa neho čo by ste mohli urobiť pre pozastavenie šikanovania, a vypracujte spolu konkrétny plán! Prediskutujte spolu jednotlivé kroky, a nechajte sa rozhodnúť vaše dieťa o tom, čo by bolo pre neho prijateľné.

Čo môže robiť vaše dieťa?

Môže vystúpiť z danej situácie, a môže nechať násilníkov za sebou. Môže dôrazne žiadať násilníkov, aby prestali (napríklad: „Nemám rád, ak ma nazývaš takto!”, „Prosím ťa, nikdy viac mi toto nehovor!”), alebo môže napísať správu, v ktorom poprosí násilníka, aby prestal so šikanovaním. Môže poprosiť aj jedného zo svojich priateľov, aby zastavil násilníka.

Čo môžete robiť vy, ako rodič?

Môžete upozorňovať vedenie školy na problémy, a môžete ich poprosiť, aby dávali viac pozor na vaše dieťa. Môžete oficiálne informovať pedagóga o šikanovaní, alebo podať písomnú sťažnosť triednemu učiteľovi. Je nápomocné vypracovať akčný plán spolu s dieťaťom o tom, čo všetko si želáte spraviť pre vylepšenie situácie.

Kde dostanem oficiálnu pomoc?

www.ldi.sk

www.ipcko.sk

www.hintalovon.hu

www.yelon.hu

www.minoritykids.sk