Domovská stránka » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Webová stránka

Správca údajov

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30

93101 Šamorín

štatutár: PhDr. Bott Domonkos Lívia, PhD.

Mail: bottlivi@gmail.com, oz@futureg.sk

IČO: 50622498

DIČ:2120400139

IČ DPH SK 2120400139 podľa §7a

Číslo účtu IBAN: SK 2283 3000 0000 2001 1253 14, Fio banka

Registračné číslo: VVS/900-90-500555

telefónne číslo: 0917737076

Ktoré osobné údaje zbierame a prečo

Zbierame len nevyhnutné osobné údaje zadané dotknutou osobou, len za konkrétnym, jednoznačným a legitímnym účelom. Tieto sú v závislosti od cieľa zhromažďovania údajov napr. meno, e-mailová adresa, zamestnanie, vek (ak je dotknutou osobou dieťa). Účelom zhromažďovania údajov je komunikácia a štatistické spracovanie, výlučne so súhlasom dotknutej osoby a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchovávame v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 (GDPR) a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Úkony spravovania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje spracúvame nasledujúcimi úkonmi: zber, ukladanie, organizácia, deľba, uchovávanie, náhľad, štatistické spracovanie, v odôvodnených prípadoch preposlanie.

Pripomienky

V prípade odoslania komentu sa vo formulári okrem zadaných údajov zbiera aj IP adresa komentujúceho a identifikačný reťazec prehliadača za účelom filtrácie neželaného obsahu.

Smerom k službe Gravatar sa preposiela už nepersonifikovaný reťazec generovaný z e-mailu (zvykne sa nazývať hash), ak je to na stránke aktívne. Podmienky používania služby Gravatar sú zverejnené tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení komentu sa zverejní jeho obsah aj profilová fotka.

Média

Ak sa na stránku nahrá obrázok od registrovaného užívateľa, treba sa vyhnúť takým EXIF-om, ktoré obsahujú údaje o GPS polohe. Návštevníci stránky si tieto obrázky môžu stiahnuť a z nich sa dajú vyextrahovať polohové dáta.

Cookies

Pri pridaní komentu môže komentujúci ostať prihlásený s uchovaním mena, e-mailovej adresy a adresy webstránky v tzv. súbore cookies. Uchovávanie je za účelom zvýšenia komfortu na stránke, aby pri nasledujúcom komente nebolo potrebné tieto údaje znova vyplniť. Súbory cookies majú životnosť 1 roka, udelením súhlasu na používanie cookies dávame súhlas na uchovávanie týchto údajov (meno, e-mail, webová adresa) po dobu 1 roka.

Ak navštívime úvodnú stránku, nastavíme si prechodné súbory cookies, aby sme zistili, či prehliadač prijíma cookies. Tieto súbory neobsahujú personifikované informácie a po zatvorení prehliadača sa vymazávajú.

Pri prihlásení sa na stránku vytvárame niekoľko súborov cookies, ktoré uchovávajú prihlasovacie údaje a spôsob zobrazenia editovanej plochy. Prihlasovacie cookies sú funkčné dva dni, cookies s informáciami o zobrazení editovanej plochy jeden rok. Ak si zaklikneme možnosť „Zapamätať si”, prihlasovanie pokračuje dva týždne. Pri odhlasovaní sa prihlasovacie cookies vymažú. Prijatím týchto súborov cookies sa prihlasovacie údaje uchovajú dva dni, po zakliknutí možnosti „Zapamätať si” sa uchovávajú dva týždne.

Ak editujeme poznámku alebo stránku, prehliadač ukladá ďalší súbor cookies. Tento súbor neobsahuje personálne informácie, uchováva len identifikačné číslo poznámky, ktorú sme editovali. Je funkčný jeden deň.

Vnorený obsah z iných webových stránok

Poznámky na webovej stránke môžu používať obsah pochádzajúci z iných stránok (napr. videá, obrázky, články atď.). Tento externý obsah sa bude chovať presne tak, ako keby sme navštívili inú webovú stránku.

Tieto webové lokality môžu zbierať údaje o návštevníkoch stránky, môžu používať cookies alebo sledovacie kódy od tretej strany, ktoré pozorujú správanie sa užívateľa v súvislosti s vnoreným obsahom, ak máme užívateľské konto a sme na stránku prihlásení.

Na stránke umiestňujeme aj vnorený obsah pôvodom z Youtube, Facebook a Google. Tieto stránky môžu vykonávať samostatný zber údajov podľa vlastných zásad.

Analytika

Nepoužívame externú analytiku na meranie počtu návštevníkov.

S kým zdieľame údaje užívateľov

K údajom majú prístup len ľudia, ktorí nevyhnutne musia – pracovníci uchovávateľa osobných údajov. Výnimkou sú projekty pripravené pre externých objednávateľov alebo s podporou tretích strán. V týchto prípadoch sme väčšinou zaviazaní poskytnúť údaje tretím stranám ako súčasť dokumentácie o službe. Na tento fakt pri zbere osobných údajov upozorníme.

Fotky z akcií môžeme zdieľať na sociálnych sieťach.

Dokedy uchovávame osobné údaje

Keď komentujeme, obsah komentu a jeho metadáta ostanú v systéme zachované, kým je dotknutá osoba registrovaná. Je to preto, aby sa každý nasledujúci koment stal pre nás viditeľný a prijatý, teda nedostal sa na zoznam komentov, ktoré je potrebné ešte schváliť.

Užívatelia registrovaní na stránke (ak existujú) majú svoje osobné údaje zachované aj vo vlastnom užívateľskom profile. Každý užívateľ si kedykoľvek môže pozrieť, upravovať alebo vymazať svoje osobné údaje (nemôže si však zmeniť užívateľské meno). Dotknutá osoba/registrovaný užívateľ pri registrácii súhlasí s tým, aby si mohli správcovia webovej stránky (pracovníci uchovávateľa osobných údajov) tieto informácie pozrieť a ich upravovať.

Údaje zhromaždené za účelom komunikácie a dokumentácie služieb uchovávame do odvolania.

Aké má užívateľ práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi

V prípade užívateľského konta registrovaného na webstránke alebo písania komentu môže požiadať o zaslanie súboru s exportovanými osobnými údajmi, ktorý môže obsahovať akékoľvek osobné údaje predtým poskytnuté. Dotknutá osoba má právo žiadať o opravu týchto údajov, o obmedzenie ich používania a môže vyjadriť aj nesúhlas so správou osobných údajov a tiež má právo vyjadriť sa k prenosu údajov. Môže požiadať o vymazanie akýchkoľvek predtým poskytnutých osobných údajov. To sa nevzťahuje na tie údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kam posielame údaje

Komenty posielané návštevníkmi môže kontrolovať automatická služba na filtrovanie spamu.

V prípade projektov pre externých objednávateľov alebo projektov podporovaných treťou stranou sme väčšinou zaviazaní poskytnúť tieto údaje tretím stranám ako súčasť dokumentácie o službe. Na tento fakt pri zbere osobných údajov upozorníme.

Kontaktné údaje

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Hlavná 30

93101 Šamorín

štatutár: PhDr. Bott Domonkos Lívia, PhD.

Mail: bottlivi@gmail.com, oz@futureg.sk

IČO: 50622498

DIČ:2120400139

IČ DPH SK 2120400139 podľa §7a

Číslo účtu IBAN: SK 2283 3000 0000 2001 1253 14, Fio banka

Registračné číslo: VVS/900-90-500555

telefónne číslo: 0917737076

Ďalšie informácie

Ako si chráňme užívateľské osobné údaje

K týmto údajom sa dostanú len tí, ktorí sa k nim nevyhnutne musia dostať. Údaje uchovávame na serveri s viacstupňovou ochranou a k prístupu je nutné heslo. Server je pravidelne servisovaný a obnovovaný.

Aké údaje získavame od tretích strán

Nedostávame žiadne údaje od tretích strán.

Aké automatizované rozhodovanie a/alebo tvorbu profilov aplikujeme na osobné údaje

Nepoužívame ani tvorbu profilov, ani automatizované rozhodovanie.