Domovská stránka » GDPR data protection

GDPR data protection

GDPR – Data Management Information

Data controller FUTUREG OZ OBJECTIVE

Hlavná 30 93101 Šamorín

PhDr. Bott Domkkos Lívia, PhD.

IČO: 50622498

DIČ: 2120400139

IČ DPH SK 2120400139 podľa §7a

Číslo účtu IBAN: SK 2283 3000 0000 2001 1253 14, Fio banka

Registration number: VVS / 900-90-500555 Contact of the data controller: 0917737076, bottlivi@gmail.com, oz@futureg.sk

What is the personal information we collect and for what purpose

We only collect the data provided by the data subject for a specific, clear and legitimate purpose, which is absolutely necessary for the purpose of data processing. These include, for example, name, e-mail address, occupation, age (if the child concerned), depending on the purpose of the data processing. We collect data for the purpose of contact and statistical processing, only with the consent of the data subject and on the legal basis of data protection based on law. The data processing is carried out in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 of the European Parliament and of the Council and Act No. 18/2018 Coll., On the Protection of Personal Data of the Slovak Republic.

Data management operations

We perform the following operations on the provided personal data: collection, recording, systematization, segmentation, storage, viewing, use for statistical purposes, transmission in justified cases. Comments When you submit a comment, in addition to the information provided in the comment form, the IP address of the commenter and the browser ID string are collected to filter out unwanted content.

A personalized string generated from the email address (commonly referred to as hash) is passed to the Gravatar service if it is used on the site. The terms and conditions of the Gravatar service can be viewed at https://automattic.com/privacy/. After accepting the post, the content of our post and our profile picture will also be public. Media If an image is uploaded to the website by a registered user, EXIFs that include GPS position data should be avoided. Visitors to the website can download these and extract location data from images on the website. Igniter When you post a comment, the commenter can stay logged in by storing the specified name, email, and web address in a cookie. Storage is for convenience so that these data fields do not have to be refilled the next time you post. These cookies have an expiration date of 1 year, by accepting them you confirm the storage of the said data (name, e-mail, web address) for 1 year. When you visit the login page, we set temporary cookies in order to determine if your browser accepts cookies. These cookies do not contain any personal information and are deleted as we close your browser. When you log in to the website, we create several cookies that save your login information and display options for the editing interface. Login cookies are valid for two days, cookies that store the display options of the editing interface for one year. If the “Remember me” option is checked, the login will continue for two weeks. When you log out, the login cookies will be removed.

By accepting these cookies, the confirmation of the storage of the login data for 2 days and for 2 weeks after selecting the “Remember me” option is confirmed. If you edit an entry or page, another browser will store it in your browser. This cookie does not contain any personal information, it simply stores the ID number of the post we edited. It will expire in one day. Embedded content from other websites Entries available on the Website may use embedded content (e.g., videos, images, articles, etc.) from an external source. Embedded content from an external source behaves exactly as if we had visited another website. These sites may collect visitor data, use cookies or third-party tracking code, and monitor user behavior related to embedded content if we have a user account and are logged in to the site. We also host Youtube, Facebook and Google embedded content on our site. These sites may collect their own data based on their own policies. Analytics

We do not use external analytics to measure visitors.

Who we share user data with ?

The data is only accessible to those who absolutely need it – the data controller’s staff. Exceptions are projects that are made for external clients or are supported by a third party. In these cases, the data must normally be passed on to a third party as part of the service documentation.

We draw attention to this when collecting data. Images of the action can be shared on social networks. How long we keep personal information If you post, the post and its metadata

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FUTUREG

Hlavná 30 93101 Šamorín

PhDr. Bott Domonkos Lívia, PhD.

IČO: 50622498 DIČ:2120400139 IČ DPH SK 2120400139 podľa §7a Číslo účtu

IBAN: SK 2283 3000 0000 2001 1253 14, Fio banka

Regisztrációs szám: VVS/900-90-500555

Az adatkezelő elérhetősége: 0917737076, bottlivi@gmail.com, oz@futureg.sk

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük azokat az érintett személy által megadott adatokat, amelyek az adatkezelés céljához feltétlenül szükségesek. Ilyenek az adatkezelés céljától függően például a név, e-mail cím, foglalkozás, életkor (ha az érintett gyermek). Kapcsolattartás és statisztikai feldolgozás céljából gyűjtjük az adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulásával, illetve az adatvédelem törvényen alapuló jogalapján történik. Az adatkezelést az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint a Szlovák Köztársaság személyes adatok védelméről szóló 18/2018 számú törvénye szerint végezzük.

Adatkezelési műveletek

A megadott személyes adatokon a következő műveleteket végezzük: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, betekintés, statisztikai célokra való felhasználás, indokolt esetben továbbítás.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Hozzászólás megadásakor a hozzászóló bejelentkezve maradhat a megadott név, e-mail és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen újra kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év, elfogadásával az említett adatok (név, e-mail, webcím) 1 évig való tárolását hagyja jóvá.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Ezen sütik elfogadásával a bejelentkezési adatok 2 napig, valamint az „Emlékezz rám” opció bejelölése után 2 hétig való tárolását hagyják jóvá.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az oldalunkon Youtube, Facebook és Google beágyazott tartalmat is elhelyezünk. Ezen oldalak végezhetnek saját adatgyűjtést a saját irányelveik alapján.

Analitika

Nem használunk külső analitikát a látogatók mérésére, csak Google Analyticset.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az adatokhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek ez feltétlen szükséges– az adatkezelő munkatársai. Kivételt képeznek azok a projektek, melyek külső megrendelők számára készülnek, vagy harmadik oldal támogatja őket. Ezekben az esetekben az adatokat a szolgáltatásról készült dokumentáció részeként általában át kell adnunk a harmadik félnek. Erre az adatgyűjtéskor felhívjuk a figyelmet.

Az akcióról készült képeket megoszthatjuk a szociális hálókon.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai az érintett személy registrációja ideéig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). Az érintett fél/regisztrált felhasználó regisztrációkor jóváhagyja, hogy a honlap rendszergazdái (az adatkezelő munkatársai) ezen információkat szintén megtekintsék és szerkesszék.

A kapcsolattartás és szolgáltatás dokumentáció céljából gyűjtött adatokat visszavonásig őrizzük.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Az érintettnek továbbá jogában áll kérelmezni a személyes adatok helyesbítését, a kezelésük korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. Az érintettnek jogában áll a Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hivatal-hoz való panaszbenyújtás.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A külső megrendelők számára készült projektek, vagy harmadik oldal által támogatott projektek esetében az adatokat a szolgáltatásról készült dokumentáció részeként általában át kell adnunk a harmadik félnek. Erre az adatgyűjtéskor felhívjuk a figyelmet.

Kapcsolati adatok

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FUTUREG

Hlavná 30 93101 Šamorín

PhDr. Bott Domonkos Lívia, PhD.

IČO: 50622498 DIČ:2120400139 IČ DPH SK 2120400139 podľa §7a Číslo účtu

IBAN: SK 2283 3000 0000 2001 1253 14, Fio banka

Regisztrációs szám: VVS/900-90-500555

Az adatkezelő elérhetősége: 0917737076, bottlivi@gmail.com, oz@futureg.sk

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Az adatokhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek ez feltétlen szükséges. Az adatokat egy több szinten biztosított szerveren tároljuk, jelszó szükséges a hozzáféréshez. A szervert rendszeresen frissítjük és karban tartjuk.

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Nem kapunk adatokat harmadik féltől.

Ako si chráňme užívateľské osobné údaje

K týmto údajom sa dostanú len tí, ktorí sa k nim nevyhnutne musia dostať. Údaje uchovávame na serveri s viacstupňovou ochranou a k prístupu je nutné heslo. Server je pravidelne servisovaný a obnovovaný.

Aké údaje získavame od tretích strán

Nedostávame žiadne údaje od tretích strán.

Aké automatizované rozhodovanie a/alebo tvorbu profilov aplikujeme na osobné údaje

Nepoužívame ani tvorbu profilov, ani automatizované rozhodovanie.