Domovská stránka » DIGITALSKILLS

DIGITALSKILLS

Pod platformou Digitalskills sme v roku 2022 vytvárali inšpiratívny obsah pre deti a rodičov o nástrahách internetu. Cieľom projektu KIDSAFEDU 2.0 je pokračovanie prvého ročníka projektu KIDSAFEDU v tomto programe poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a v osvete bezpečných vzdelávacích nástrojov. 2.0 evokuje IT svet, ale aj druhú etapu digitalizácie. V rámci projektu posudzujeme potreby cieľových skupín detí vo veku 13-18. Podľa platformy EÚ Bezpečnejší Internet jedno z troch detí už zažilo nejakú formu kyberšikany, v roku 2020 sa toto percento zvýšilo. Hlavnými výstupmi projektu plánujeme: 1) workshopy na školách o digitálnom detstve 2) rozšírenie digitálnej platformy vedomostí 3) edukačné materiály v oblasti kyberšikany.V roku 2021 sme v rámci projektu pozorovali, že ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže vyhrotiť do kyberšikany a zapríčiniť nebezpečné prostredie deťom.

KIDSAFEDU.ONLINE 2 prináša každý mesiac novinky z projektu vďaka Nadácie pre deti Slovenska.

Prečítajte si náš odborný seriál článkov a vstúpte do platformy pre naše cieľové skupiny

učiteľov a rodičov

študentov

08 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

07 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

06 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

05 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

04 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

03 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

02 DIGITALSKILLS KIDSAFEDU 2.0

01. KIDSAFEDU 2.0

Naše workshopy

Mediácia pri kyberšikane – O Bullyingu pre mladých . https://www.facebook.com/ozfutureg/videos/682857316084672

Záznam V marci sme vytvorili aj zoznam všetkých našich videíi podľa cieľových skupín.

Vstup do platfomy pre rodičov: https://kidsafedu.eu/hu/digitalskill/

Heslo_Digitalskills

Skupina: Deti

Vstup do platfomy pre rodičov: https://kidsafedu.eu/hu/digitalskill/

IT platforma pre bezpečné digitálne vzdelávanie v cezrahničnom priestore, spoločné riešenie neziskových organizácií, odborníkov, rodičov a učiteľov

OZ FutuReg pokračoval projekt KidSAFEdu – online bezpečnosť pre deti v cezhraničnej oblasti, ktorá vznikla ako definovaná potreba cieľovej skupiny počas online konferenciu s názvom DIGITALSKILLS v 2021 (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/317), ktorý sa realizoval v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakt Projektu DIGITALSKILL-KIDSAFEDU: Lívia Bott Domonkos – koordinátor

Kontakt IT podpora: Patrik Pomichal patrik@pomichal.sk

Kontakt OZ FutuReg: www.futureg.sk oz@futureg.sk, 0917 737 076