Ak je dieťa online, čo asi robí? Zastavme spolu kyberšikanu v záujme všetkých detí!

KIDSAFEDU

Ak nie si online,ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Najnovšie podujatia a novinky

The Identity of Hungarian minority in Slovakia

Another article from the series of Digital Activism is about cultural identity of Hungarian minority in Slovakia. Article was created by Krisztina Nagy Mészáros. There are a total of 506 settlements in Slovakia, where the proportion of Hungarians exceeds 10%, of which 336 settlements with a Hungarian majority. However, most of these settlements …

A szlovákiai magyarok identitása

Nagy Mészáros Krisztina Szlovákiában összesen 506 olyan település van, ahol a magyarok részaránya meghaladja a 10%-ot, ezen belül pedig 336 település, amelyben magyar többség van. Ezeknek a településeknek a nagy része azonban kis lakosságszámú falu, és csupán 12 városban haladja meg a magyarok aránya az 50%-ot. A magyarok 59,3%-a ötezernél kiseb…

Identita maďarskej menšiny na Slovensku

Séria článkov Digitálneho aktivizmu pokračuje. Tentokrát sa budeme venovať kultúrnej identite maďarskej menšiny na Slovensku. Článok pripravila Krisztina Nagy Mészáros. Na Slovensku je celkom 506 osád, kde podiel Maďarov presahuje 10%, z toho 336 osád s maďarskou väčšinou. Väčšina týchto osád sú však dediny s malým počtom obyvateľov a iba v 12 m…

A Szlovákiában élő roma kisebbség identitása

A „Digitális Aktivizmus” projekt keretében a Futureg és a PDCS együttműködésében létrejött új cikksorozat, amely első bejegyzését olvashatják. A projekt célja, hogy értékes ismereteket tárjon fel, és támogassa a toleranciát és megértést a szlovákiai roma és magyar kisebbségekkel szemben. A sorozat első cikke Valach Viktóriának, aki a Nemzetközi …