Ak je dieťa online, čo asi robí? Zastavme spolu kyberšikanu v záujme všetkých detí!

KIDSAFEDU

Ak nie si online,ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Najnovšie podujatia a novinky

Roma Culture and Stereotypes

The article titled “Roma Culture and Stereotypes” is a continuation of the contributions in our series of articles in collaboration between Futureg and PDCS as part of the “Digital Activism” project. The goal of this project is to provide valuable insights and promote greater tolerance and understanding towards the Roma and Hungarian minorities …

Roma kultúra és sztereotípiák

A „Roma kultúra és sztereotípiák” című cikk a Futureg és a PDCS „Digitális aktivizmus” projekt keretében közölt cikkek sorozatát folytatja. A projekt célja, hogy értékes tudást nyújtson, és növelje a  toleranciát és támogassa a megértést a roma és a magyar kisebbség iránt, Szlovákiában. A sorozatban szereplő cikket Viktoria Valachova, a Nem…

Rómska kultúra a stereotypy

„Rómska kultúra a stereotypy“ je pokračovaním príspevkov v našej sérií článkov v spolupráci medzi Futureg a PDCS v rámci projektu „Digitálny aktivizmus“. Cieľom tohto projektu je priniesť hodnotné poznatky a podporiť väčšiu toleranciu a porozumenie voči rómskej a maďarskej menšine na Slovensku. Temto článok tejto série je dielom Viktórie Valacho…

The Identity of Hungarian minority in Slovakia

Another article from the series of Digital Activism is about cultural identity of Hungarian minority in Slovakia. Article was created by Krisztina Nagy Mészáros. There are a total of 506 settlements in Slovakia, where the proportion of Hungarians exceeds 10%, of which 336 settlements with a Hungarian majority. However, most of these settlements …