Ak je dieťa online, čo asi robí? Zastavme spolu kyberšikanu v záujme všetkých detí!

KIDSAFEDU

Ak nie si online,ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Najnovšie podujatia a novinky

Granty maďarskej menšiny na Slovensku: možnosti a podmienky žiadosti

Maďarská menšina žijúca na Slovensku má dlhú históriu a komplexné kultúrne dedičstvo, ktoré je významné nielen pre maďarské komunity za hranicami, ale aj pre celý región. To, ako si táto komunita zachová svoju identitu, jazyk a kultúrne tradície, do veľkej miery závisí od systému podpory menšín na Slovensku, ktorý im poskytuje príležitosti na ro…

Roma Culture and Stereotypes

The article titled “Roma Culture and Stereotypes” is a continuation of the contributions in our series of articles in collaboration between Futureg and PDCS as part of the “Digital Activism” project. The goal of this project is to provide valuable insights and promote greater tolerance and understanding towards the Roma and Hungarian minorities …

Roma kultúra és sztereotípiák

A „Roma kultúra és sztereotípiák” című cikk a Futureg és a PDCS „Digitális aktivizmus” projekt keretében közölt cikkek sorozatát folytatja. A projekt célja, hogy értékes tudást nyújtson, és növelje a  toleranciát és támogassa a megértést a roma és a magyar kisebbség iránt, Szlovákiában. A sorozatban szereplő cikket Viktoria Valachova, a Nem…

Rómska kultúra a stereotypy

„Rómska kultúra a stereotypy“ je pokračovaním príspevkov v našej sérií článkov v spolupráci medzi Futureg a PDCS v rámci projektu „Digitálny aktivizmus“. Cieľom tohto projektu je priniesť hodnotné poznatky a podporiť väčšiu toleranciu a porozumenie voči rómskej a maďarskej menšine na Slovensku. Temto článok tejto série je dielom Viktórie Valacho…