Ak je dieťa online, čo asi robí? Zastavme spolu kyberšikanu v záujme všetkých detí!

KIDSAFEDU

Ak nie si online,ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Najnovšie podujatia a novinky

Online hackaton DIGITALSKILLS konferencia o internetovej bezpečnosti

OZ FutuReg Vás pozýva v rámci projektu KidSAFEdu – online bezpečnosť pre deti v cezhraničnej oblasti  na online konferenciu s názvom DIGITALSKILLS (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/317), ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Miesto…

Beseda- Nevinné rodičovské príspevky?

OZ FutuReg vás srdečne pozýva v rámci projektu „KIDSAFEDU – online bezpečnosť pre deti v cezhraničnej oblasti“ na besedu s online registráciou, ktoré bude aj streamované Nevinné rodičovské príspevky? (kód: SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 317) realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Slovensko…

Tréning trénerov II.-Online bezpečnosť

OZ FutuReg Vás  pozýva v rámci projektu „KIDSAFEDU – bezpečnosť online pre deti v pohraničnej oblasti“  vzdelávacie podujatie v rámci projektu s online registráciou, bezplatné tréningové série na I. časť Tréningu trénerov vo formáte na tému Tréning v oblasti online komunikácie (kód: SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 317), ktor…

Trénerek tréningje I.-Online komunikácia

A Futureg PT tisztelettel meghívja az „KIDSAFEDU – online biztonság gyerekeknek a határmenti térségben” projekt keretében zajló oktatási rendezvényre online regisztrációval, ingyenes tréningjsorozatának I. részére Trénerek tréningje formátumban, az alábbi témában Online kommunikációs tréning (kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/317) amely az Interreg…