Ak je dieťa online, čo asi robí? Zastavme spolu kyberšikanu v záujme všetkých detí!

KIDSAFEDU

Ak nie si online,ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Najnovšie podujatia a novinky

05 Digitalskills máj: Deti a pornográfia

Každé dieťa sa môže dostať k pornografii, nezáleží na tom, či úmyselne alebo náhodou. Ak si budete myslieť, že vášmu sa to stať nemôže, preto sa nad tým ani nebudete zamýšľať, nechávate ho zraniteľným pred situáciou, na ktorú nie je pripravené. Vhodnejšie je, nájsť najlepšiu stratégiu, ako spolu otvoriť túto trinástu komnatu. Tým, že vybaví…

04 Digitalskills apríl:Deti v bezpečí a správy z vojny

Keď sa vojna stane hlavnou témou správ, môže to vyvolať pocity strachu, smútku, hnevu a úzkosti, kdekoľvek na svete žijete. Deti vždy hľadajú pocit bezpečia a istoty u svojich rodičov – o to viac v čase krízy. Tu je niekoľko tipov, ako pristupovať k rozhovoru s dieťaťom a poskytnúť mu oporu a komfort. 1. Zistite, …

03 Digitalskills marec: Heckeri a deti

Predpovede a kľúčové výzvy v kybernetickej bezpečnosti na rok 2022 sa týkali odolnosti dodávateľských reťazcov, nákladov za úniky dát, zraniteľností v mikroslužbách, ale aj zneužívania deepfake technológií či vzostupu penetračných nástrojov. Máme za sebou prvý kvartál a karty už stihla zamiešať čierna labuť v podobe rusko-ukrajinského konfliktu….

02 Digitalskills – KIDSAFEDU 2.0 Februárové dezinformácie

Viete čo sú dezinformácie a misinformácie? Je medzi nimi rozdiel? Tieto dva pojmy sa často zamieňajú, no nemajú rovnaký význam. Obe šíria nesprávne či vymyslené informácie, no v prípade misinformácie je jej šíriteľ úprimne presvedčený o jej pravdivosti a nemá v úmysle ňou škodiť. Dezinformácia je rovnako fakticky nesprávna, no jej tvorca a často…