Ak je dieťa online, čo asi robí? Zastavme spolu kyberšikanu v záujme všetkých detí!

KIDSAFEDU

Ak nie si online,ani neexistuješ? Čo je skutočné a čo nie je na internete pre deti? Kto poskytuje právne a nástroje a IKT riešenia pre online vzdelávanie na školách v cezhraničných obciach? KIDSAFEDU je cezhraničný online koncept, ktorý je nevyhnutne potrebný na podporu bezpečnosti detí v online prostredí.

Cieľom projektu je poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám slovensko-maďarského cezhraničného regiónu západného pohraničia v oblasti IT, práva a bezpečných online vzdelávacích nástrojov. Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí.

Najnovšie podujatia a novinky

08 Digitalskills : O kyberšikane pre rodičov

Čo môže rodič robiť, ak pociťuje kyberšikana? Existuje mnoho metód a príznakov kyberšikany, ktoré si môžete všimnúť u svojho dieťaťa. Takéto príznaky sa objavujú v jeho správaní. Napríklad, dieťa sa stáva uzavretým, nehovoriacim, nevyspatým, úzkostným alebo agresívnym. Bojíte sa o svoj telefón alebo zariadenie, ktoré používate na používanie inte…

07 Digitalskills: Kyberšikana a deti

Kyberšikana pre deti je aj cez leto aktuálnou témou. Keď príde leto, internet sa ale nezastaví. Kyberšikana je, keď niekto používa internet na ubližovanie, vyhrážanie sa, ponižovanie alebo šikanovanie inej osoby. Sprostredkúva silný, negatívny obsah, násilník činnosť pravidelne opakuje a to všetko dosahuje predvádzaním svojej sily. Zvyčajne sa t…

06 Digitalskills : Netiketa

Netiketa – znamená etiketu na internete. Internetová komunikácia má aj pravidlá, ktoré je užitočné mať na pamäti! V podstate úcta k druhým a dobré mravy sú podstatou, ktorú uplatňujeme v online priestore aj v offline svete. Sociálne siete, online kurzy, chatovacie miestnosti a herné stránky nám umožňujú neustále zdieľať informácie s ostatnými al…

05 Digitalskills: Deti a pornografia

Každé dieťa sa môže dostať k pornografii, nezáleží na tom, či úmyselne alebo náhodou. Ak si budete myslieť, že vášmu sa to stať nemôže, preto sa nad tým ani nebudete zamýšľať, nechávate ho zraniteľným pred situáciou, na ktorú nie je pripravené. Vhodnejšie je, nájsť najlepšiu stratégiu, ako spolu otvoriť túto trinástu komnatu. Tým, že vybaví…