Domovská stránka » Podujatia a novinky » Podujatie » Online záverečná tlačová konferencia

Online záverečná tlačová konferencia

KidSAFEdu – online bezpečnosť pre deti v cezhraničnej oblasti

 na online záverečnú tlačovú konferenciu

(kód: SKHU/WETA/1901/4.1/317),

ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Miesto:                      ZOOM online (registrácia na adrese oz@futureg.sk alebo v registračnom formulári)

Čas:                           29.7. 2021. štvrtok, 9.00-11.30

Program konferencie:

9:00 – 9:10               Otvorenie konferencie, tlačová správa a predstavenie programu

Lívia Bott Domonkos, predseda OZ FutuReg

9:10 – 9:15               Otvorenie konferencie odborným partnerom projektu

Éva Kacz, starostka obce Trstice

9:15 – 9:20                Úvodné slovo maďarského projektového partnera

dr. Bárdossy-Sánta Nóra, právnička, predsedkyňa kuratória Nadácie Hintalovon pre práva deti (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány)

9:20 – 9:30               Výsledky projektu KIDSAFEDU v Maďarsku

Judit Csókás,  projektová manažérka, Grantconsult s.r.o. projekt manager maďarského partnera

        9:30 – 10:00              Predstavenie cieľov projektu KIDSAFEDU  

                                               Krisztina Mészáros, mediátorka,

Lívia Bott Domonkos, projektový manažér OZ FutuReg, Margaréta Kováčová – právnička, odborník pre práva detí

10:00 – 10:20              Skúsenosti s KIDSAFEDU v Maďarsku

                                    dr. Bárdossy-Sánta Nóra, predseda Nadácie Hintalovon, predsedníčka centra Pro Bono pre práva detí

Varga Aida, psychológ

10:20 – 10:30           online prestávka na kávu

           10:30 – 10:50            Skúsenosti s kyberšikanou v školskom prostredí na pilotnej základnej škole s VJM Trstice

Krisztina Mészáros vedie besedu s vedením školy s VJM v Trsticiach a s triednymi učiteľmi pilotnej školy  

10:50 – 11:10           Predstavenie programu Digitalskills  

Kriszta Fehér, predsedkyňa OZ Synergic (odborný partner)

Patrik Pomichal- informatik

11:10 – 11:30           Otázky na tlačovú konferenciu

Jazyk konferencie je maďarský, slovenský preklad je možný. Prezentácie budú k dispozícii v maďarskom a v slovenskom jazyku na stránke www.kidsafedu.eu.

(Podrobné informácie o programe sú k dispozícii na www.skhu.eu a www.rdvegtc-spf.eu).

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je súčasťou Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

————————————————- – ———————————————— – ———–


Články

Obsah pozvánky a informácie poskytnuté na podujatí nemusia odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe.

Kontakt SK: Lívia Bott Domonkos – koordinátor konferencie na slovenskej strane bottlivi@gmail.com

Kontakt HU: Judit Csókás – koordinátor konferencie na maďarskej strane

 judit.csokas@gmail.com

Kontakt OZ FutuReg: www.futureg.sk oz@futureg.sk, 0917 737 076