Domovská stránka » Podujatia a novinky » Podujatie » Tréning trénerov III.

Tréning trénerov III.

Hintalovon – Gyermekvédelmi irányelv

Nadácia pre práva detí Hintalovon Vás srdečne pozýva na
online podujatie v rámci projektu
„KIDSAFEDU – online bezpečnosť pre deti v pohraničnej oblasti“
Podujatie je bezplatné ale viazané s registráciou.

Usmernenia o ochrane detí v praxi

(kód: SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 317), ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Miesto: online, facebook stránka nadácie Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
Dátum: 09.06.2021, streda Piatok 18:00 – 19:30

Čo nám hovoria naše súkromné priestory? Ako ovplyvní softvér na rozpoznávanie obrazu našu budúcnosť?
Ako môže súvisieť príbeh zdieľaný v detstve s následnou neúspešnou žiadosťou o zamestnanie? Čo majú
spoločné sociálne médiá so šikanovaním v škole? Ako sa dostane nahá fotografia na pláži do darknetu?
Ako menia spomienky z detstva alternatívnu realitu snímok urobených na sociálnych sieťach?
Hovoríme o aspektoch práv dieťaťa v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, kde je regulácia
roky pozadu za tempom rozvoja. Platformy často nepoužívajú vedome rodičia, médiá ani influenceri. V
konverzácii sa dozviete, ako zodpovedne využiť online priestor, aby ste sa v budúcnosti vyhli vážnym
sociálnym, sociálnym problémom a problémom v oblasti ochrany súkromia a súkromia – takže: na čo treba
myslieť pred zverejnením príspevku.

Jazyk školenia je maďarský.
Registrácia: vopred, pomocou nižšie uvedeného formulára
Kontakt: Nadácia pre práva detí Hintalovon – info@hintalovon.hu

Podujatie sponzoruje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko. (Podrobné informácie o programe sú k dispozícii na www.skhu.eu).

Obsah pozvánky a informácie poskytnuté na konverzačnom večeri nemusia nevyhnutne odráža