Domovská stránka » Podujatia a novinky » Podujatie » Otvárací worskhop

Otvárací worskhop

„Online bezpečnosť pre deti v západnej pohraničnej oblasti – KIDSAFEDU“
bezplatný otvárací workshop pojektu s online registráciou,
projekt (SKHU / WETA / 1901 / 4.1 / 317), ktorý sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Miesto : online (registrácia e-mailom je k dispozícii na google)
Dátum: 26. marca 2021, piatok, 9:00 – 13:00
Program:
9:00-9:15 Otvorenie – Predstavenie Občianskeho združenia FutuReg – PhDr.Lívia Bott Domonkos
9:15-9:30 Predstavenie Nadácie Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány – Anita Lipcsei-Sasvári
9:30-9:45 Predstavenie odborných partnerov: Príhovor starostky obce Trstice – Éva Kacz, starostka obce Trstice
9:45-10:15 Predstavenie projektu OZ FutuReg-SuliMediátor projekt – Krisztina Mészáros, mediátorka
10:15-10:45 Predstavenie projektov Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány programu Nemecsek a projektu YELON.hu – Aida Varga, psychologička, Katalin Stáhly psychologička,
prestávka
11:00-11:30 Predstavenie projektu FutuReg-Tolerancia – Erika Tóth, pedagóg
11:30-12:00 Predstavenie partnerskej pilotnej školy ZŠ Trstice- Zsuzsanna Szarka, riaditeľka
12:00-12:30 Prezentácia a ciele projektu KIDSAFEDU – Lívia Bott Domonkos, projektová manažárka
12:30-13:00 Q&A
Podujatie sa uskutoční vďaka podpore:

Interreg V-A Slovensko – Maďarsko v rámci programu Európsky fond pre regionálny rozvoj. (Podrobné informácie o programe sú k dispozícii na www.skhu.eu).

Obsah pozvánky a informácie poskytnuté na podujatí nemusia nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.
Kontaktná osoba: projektová manažérka, Aida Varga Nadácia Hintalovon, e-mail: info@hintalovon.hu